Γυμναστική προνηπίων

Πρόγραμμα τμημάτων προνηπίων

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
BABY1
Προνήπια γεννημένα το 2014
16.00
16.45
BABY1
Προνήπια γεννημένα το 2014
16.00
16.45
ΠΡΟ 2
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.30
17.15
ΠΡΟ 2
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.30
17.15
ΠΡΟ 1
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.45
17.30
ΠΡΟ 1
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.45
17.30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
BABY1
Προνήπια γεννημένα το 2014
16.00
16.45
BABY1
Προνήπια γεννημένα το 2014
16.00
16.45

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΠΡΟ 1
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.45
17.30
ΠΡΟ 1
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.45
17.30

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΠΡΟ 2
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.30
17.15
ΠΡΟ 2
Προνήπια γεννημένα το 2013
16.30
17.15

Δευτέρα

Τετάρτη