Ενόργανη

Πρόγραμμα τμημάτων Ενόργανης

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ3
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχ)
11.00
12.00

ΕΝΟ3α
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)
11.00
12.00
ΕΝΟ4
6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου
12.00
13.00
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
16.30
17.30

ΕΝΟ1
Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού αρχάρια
17.00
18.00
ΕΝΟ1
Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού αρχάρια
17.00
18.00
ΕΝΟ1
Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού αρχάρια
17.00
18.00
ΕΝΟ2
2ας δημοτικού (προχωρημένα), 3ης δημοτικού (όλα)
18.00
19.00

ΕΝΟ2α
1ης Δημοτικού (προχ) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)
18.00
19.00

ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΝΟ2
2ας δημοτικού (προχωρημένα), 3ης δημοτικού (όλα)
18.00
19.00

ΕΝΟ2α
1ης Δημοτικού (προχ) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)
18.00
19.00

ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΝΟ2
2ας δημοτικού (προχωρημένα), 3ης δημοτικού (όλα)
18.00
19.00

ΕΝΟ2α
1ης Δημοτικού (προχ) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)
18.00
19.00
ΕΝΟ4
6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου
18.30
19.30
ΕΝΟ4
6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου
18.30
19.30
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30
ΕΝΟ3
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχ)
20.00
21.00

ΕΝΟ3α
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)
20.00
21.00

ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΕΝΟ3
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχ)
20.00
21.00

ΕΝΟ3α
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)
20.00
21.00

ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ1
Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού αρχάρια
17.00
18.00
ΕΝΟ1
Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού αρχάρια
17.00
18.00
ΕΝΟ1
Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού αρχάρια
17.00
18.00

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ2
2ας δημοτικού (προχωρημένα), 3ης δημοτικού (όλα)
18.00
19.00
ΕΝΟ2
2ας δημοτικού (προχωρημένα), 3ης δημοτικού (όλα)
18.00
19.00
ΕΝΟ2
2ας δημοτικού (προχωρημένα), 3ης δημοτικού (όλα)
18.00
19.00

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ3
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχ)
11.00
12.00
ΕΝΟ3
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχ)
20.00
21.00
ΕΝΟ3
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχ)
20.00
21.00

Τρίτη

Πέμπτη

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ4
6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου
12.00
13.00
ΕΝΟ4
6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου
18.30
19.30
ΕΝΟ4
6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου
18.30
19.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ2α
1ης Δημοτικού (προχ) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)
18.00
19.00
ΕΝΟ2α
1ης Δημοτικού (προχ) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)
18.00
19.00
ΕΝΟ2α
1ης Δημοτικού (προχ) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)
18.00
19.00

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΝΟ3α
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)
11.00
12.00
ΕΝΟ3α
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)
20.00
21.00
ΕΝΟ3α
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)
20.00
21.00

Τρίτη

Πέμπτη

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
16.30
17.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή