Επίλεκτα τμήματα / ομάδες

Πρόγραμμα επίλεκτων τμημάτων / ομάδων

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
10.00
11.30
ΑΙΣΘ1
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
11.30
13.30
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.00
17.00
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.30
17.30
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.30
17.30
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.30
17.30

ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
16.30
17.30
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00

ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00

ΑΙΣΘ1
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.00
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00

ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00

ΑΙΣΘ1
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.00
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30

ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30

ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΑΙΣΘ1
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
11.30
13.30
ΑΙΣΘ1
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.00
ΑΙΣΘ1
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.00

Τρίτη

Πέμπτη

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
10.00
11.30
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.00
17.00
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.30
17.30
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.30
17.30
ΡΑΓ1
νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
15.30
17.30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
16.30
17.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30
ΦΥΤ Ε
Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής
19.30
20.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΕ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΟΕ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή