Ετήσια εγγραφή 10 Ευρώ

Τμήματα εκμάθησης, Παιδικά – Εφηβικά

πρώτο παιδί δεύτερο παιδί/ δεύτερο άθλημα τρίτο παιδί
μήνας 21 18 13
τρίμηνο* 49 39 29
έτος** 137 107 77

Τμήματα Φυτώρια – Επίλεκτα – Ομάδες – Αγωνιστικά

πρώτο παιδί δεύτερο παιδί/ δεύτερο άθλημα τρίτο παιδί
μήνας 24 21 18
τρίμηνο* 59 49 39
έτος** 167 137 107

Η μηνιαία συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται μέσα στην 1 εβδομάδα του τρέχοντος μήνα * Η έκπτωση στην συνδρομή του τριμήνου ισχύει μόνο εάν πληρώνεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου (σε περίπτωση πληρωμής μετά τις 15 η χρέωση γίνεται ανά μήνα). 1ο Τρίμηνο – ΟΚΤ, ΝΟΕ, ΔΕΚ 2ο Τρίμηνο – ΙΑΝ, ΦΕΒ, ΜΑΡ 3ο Τρίμηνο – ΑΠΡ, ΜΑΙ, ΙΟΥΝ ** Η ετήσια συνδρομή πρέπει να πληρώνεται μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Ο κάθε μήνας πληρώνεται ολόκληρος όταν ο αθλούμενος έχει πάνω από 2 παρουσίες. Εγγραφές που πραγματοποιούνται από 1-15 του μήνα η χρέωση είναι πλήρης ενώ από 16-31 η χρέωση είναι το 50% (εξαιρείται το ποσό της εγγραφής) Όλες οι εκπτώσεις αφορούν τις συνδρομές και όχι το ποσό της ετήσιας εγγραφής Διαγράφονται αυτόματα οι αθλούμενοι που έχουν οφειλή πέραν των δύο συνεχόμενων μηνών, ή απουσιάζουν συνεχόμενα για ένα μήνα. Αθλούμενοι που συμμετέχουν σε αποστολές του συλλόγου πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι στις υποχρεώσεις τους με τις συνδρομές του συλλόγου. Με τα χρήματα των αποστολών θα προηγείται η εξόφληση των συνδρομών.