Ρυθμική

Πρόγραμμα τμημάτων ρυθμικής

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)
12.00
13.00
ΡΥΘ 1
Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)
16.30
17.30
ΡΥΘ 1
Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)
17.00
18.00

ΡΥΘ2
1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30

ΡΥΘ2α
1ης δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30

ΡΥΘ3
3ης δημοτικού (Όλα)
18.00
19.00
ΡΥΘ 1
Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)
17.00
18.00

ΡΥΘ2
1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30

ΡΥΘ2α
1ης δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30

ΡΥΘ3
3ης δημοτικού (Όλα)
18.00
19.00

ΡΥΘ3α
2ας δημοτικού (προχωρημένα)
18.30
19.30

ΡΥΘ4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)
19.00
20.00
ΡΥΘ2α
1ης δημοτικού (αρχάρια)
17.00
18.00

ΡΥΘ2
1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30
ΡΥΘ3α
2ας δημοτικού (προχωρημένα)
17.30
18.30
ΡΥΘ3α
2ας δημοτικού (προχωρημένα)
17.30
18.30
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΡΥΘ3
3ης δημοτικού (Όλα)
18.30
19.30

ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30
ΡΥΘ4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)
19.00
20.00
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ 1
Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)
16.30
17.30
ΡΥΘ 1
Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)
17.00
18.00
ΡΥΘ 1
Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)
17.00
18.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ2
1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30
ΡΥΘ2
1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30
ΡΥΘ2
1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ3
3ης δημοτικού (Όλα)
18.00
19.00
ΡΥΘ3
3ης δημοτικού (Όλα)
18.00
19.00
ΡΥΘ3
3ης δημοτικού (Όλα)
18.30
19.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)
12.00
13.00
ΡΥΘ4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)
19.00
20.00
ΡΥΘ4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)
19.00
20.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Σαββάτο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ2α
1ης δημοτικού (αρχάρια)
17.00
18.00
ΡΥΘ2α
1ης δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30
ΡΥΘ2α
1ης δημοτικού (αρχάρια)
17.30
18.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΡΥΘ3α
2ας δημοτικού (προχωρημένα)
17.30
18.30
ΡΥΘ3α
2ας δημοτικού (προχωρημένα)
17.30
18.30
ΡΥΘ3α
2ας δημοτικού (προχωρημένα)
18.30
19.30

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
18.30
20.00
ΕΡ
Από 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
19.00
20.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.00
ΟΡ
Από 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής
20.00
22.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή