Οι on line ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ολοκληρώθηκαν !!!

Εγγραφές τώρα γίνονται μόνο στην γραμματεία μας από 17:00-21:00 για τα τμήματα που έχουν κενές θέσεις.

Ευχαριστούμε πολύ !!!