Οι on line ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ θα ξεκινήσουν 1 Σεπτεμβρίου.

Κάντε χρήση της προεγγραφής για κατοχύρωση θέσης για την νέα χρονιά.