Αιτήσεις ενδιαφέροντος για εγγραφή σε τμήματα (Λίστα αναμονής)

Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα τμήματα δεν έχουν διαθεσιμότητα.

Καταθέτοντας την αίτησή σας μπαίνετε σε λίστα αναμονής και σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης σε τμήμα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού θα σας ενημερώσουμε.

Αν η αίτησή σας αφορά τμήμα με κενή θέση θα σας ενημερώσουμε αμέσως για εγγραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Κρατήσεις γραμματείας για εγγραφές αθλουμένων, πληρωμές συνδρομών και γενικές πληροφορίες