Πρόγραμμα τμημάτων προνηπίων

[tt_timetable event=’baby1,pro1,pro2′ measure=’0.25′ filter_style=’tabs’ hide_hours_column=’1′ show_end_hour=’1′ box_bg_color=’ff4242′ box_hover_bg_color=’8c0a0a’ filter_color=’8c0a0a’ hide_empty=’1′]