Συμμετοχή του συλλόγου μας στο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους Δήμου Μεταμόρφωσης

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Μεταμόρφωσης Χείρωνος 4, Μεταμόρφωση, Αττικής

Τμήματα ΡΑΓ  -  ΦΥΤ  -  ΕΕ, ΕΡ και ΑΙΣΘ Ημερομηνία  29 Μαΐου 2022  Ημέρα Κυριακή Το Φεστιβάλ γίνεται στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Μεταμόρφωσης Διεύθυνση: Χείρωνος 4, εντός 1ου Γυμνασίου […]