Αιτήσεις ενδιαφέροντος για εγγραφή σε τμήματα (Λίστα προτεραιότητας)

Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα τμήματα έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Καταθέτοντας την αίτησή σας μπαίνετε σε λίστα προτεραιότητας και σε περίπτωση ύπαρξης κενής θέσης σε τμήμα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού θα σας ενημερώσουμε.

Αν η αίτησή σας αφορά τμήμα με κενή θέση θα σας ενημερώσουμε αμέσως για εγγραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Κρατήσεις γραμματείας για εγγραφές/επανεγγραφές αθλουμένων, πληρωμές συνδρομών και γενικές πληροφορίες