Οι on line ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ για την νέα περίοδο θα ξεκινήσουν 1 Μαΐου.