Οι on line ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ για την νέα περίοδο θα ξεκινήσουν 1 Μαΐου.

ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ… Από 1/8 κάντε την εγγραφή σας.

Κάθε αθλούμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα βασικό άθλημα-αγώνισμα το οποίο γίνεται 2 φορές την εβδομάδα και να επιλέξει μία επιπρόσθετη δραστηριότητα από τα αθλήματα-αντικείμενα επιλογής η οποία γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Σύνολο 3 φορές εβδομαδιαίως.

Εξαιρούνται τα τμήματα «Happy gymnastics» και «Baby Gym» τα οποία λειτουργούν μόνο 2 φορές την εβδομάδα.