Οι on line ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ολοκληρώθηκαν !!!!.

Από 16 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο γυμναστήριο 18:00-21:00 καθημερινά εκτός Σαβ-Κυρ

Κάθε αθλούμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα βασικό άθλημα-αγώνισμα το οποίο γίνεται 2 φορές την εβδομάδα και να επιλέξει μία επιπρόσθετη δραστηριότητα από τα αθλήματα-αντικείμενα επιλογής η οποία γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Σύνολο 3 φορές εβδομαδιαίως.

Εξαιρούνται τα τμήματα «Happy gymnastics» και «Baby Gym» τα οποία λειτουργούν μόνο 2 φορές την εβδομάδα.