Γυμναστική Προνηπίων  (αγόρια και κορίτσια)

Τμήμα
Ηλικίες
Link
 BABY 1
 Προνήπια γεννημένα το 2014  Περισσότερα…
 ΠΡΟ 1
 Προνήπια γεννημένα το 2013  Περισσότερα…
 ΠΡΟ 2
 Προνήπια γεννημένα το 2013 (Μη διαθέσιμο ακόμα)  Περισσότερα…

Τμήματα Ρυθμικής

Τμήμα
Ηλικίες
Link
 ΡΥΘ 1
 Νήπια γεννημένα το 2012 (όλα)  Περισσότερα…
 ΡΥΘ 2
 1ης δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)  Περισσότερα…
 ΡΥΘ 2α
 1ης δημοτικού (αρχάρια)  Περισσότερα…
 ΡΥΘ 3
 3ης δημοτικού (όλα)  Περισσότερα…
 ΡΥΘ 3α
 2ας δημοτικού (προχωρημένα)  Περισσότερα…
ΡΥΘ 4
4ης, 5ης και 6ης δημοτικού (όλα)  Περισσότερα…

Τμήματα Ενόργανης

Τμήμα
Ηλικίες
Link
 ΕΝΟ 1
 Νήπια γεννημένα το 2012 και 1ης δημοτικού (αρχάρια)  Περισσότερα…
 ΕΝΟ 2
 2ας δημοτικού (προχωρ), 3ης δημοτικού (όλα)  Περισσότερα…
 ΕΝΟ 2α
 1ης Δημοτικού (προχωρημένα) και 2ας Δημοτικού (αρχάρια)  Περισσότερα…
 ΕΝΟ 3
 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (προχωρημένα)  Περισσότερα…
 ΕΝΟ 3α
 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού (αρχάρια)  Περισσότερα…
 ΕΝΟ 4
 6ης Δημοτικού (προχωρημένα) και Γυμνασίου, Λυκείου  Περισσότερα…

Τμήμα μοντέρνου χορού

Τμήμα
Ηλικίες
Link
 ΜΟΝΧ 1
 6ης Δημ. Γυμνασίου και  Λυκείου  Περισσότερα…

Επίλεκτα Τμήματα / Ομάδες / Αγωνιστικό

Τμήμα
Ηλικίες
Link
 ΑΙΣΘ 1
 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…
 ΡΑΓ 1
 Νήπια, 1ης, 2ας και 3ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…
 ΦΥΤ Ε
 Νήπια και 1ης Δημοτικού μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…
 ΕΡ
 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…
 ΕΕ
 2ας δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…
 ΟΡ
 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…
 ΟΕ
 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα… 
ΟΓΓ
 5ης δημοτικού και άνω μετά από τεστ επιλογής  Περισσότερα…