Πρόγραμμα Τμημάτων.

Περίοδος 2018-2019

Βασικά Αθλήματα-Τμήματα (2 φορές την εβδομάδα)

 • «Baby Gym» Τμήμα γυμναστικής για προνήπια γενν το 2015
 • «Happy Gymnastics» Τμήμα σχεδιασμένο για προνήπια γενν το 2014
 • Γυμναστική για Όλους
 • Ενόργανη γυμναστική
 • Ρυθμική Γυμναστική
 • Αισθητική Ομαδική Γυμναστική
 • Μοντέρνος Χορός

Κάθε αθλούμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα βασικό άθλημα-αγώνισμα το οποίο γίνεται 2 φορές την εβδομάδα και να επιλέξει μία επιπρόσθετη δραστηριότητα από τα αθλήματα-αντικείμενα επιλογής η οποία γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Σύνολο 3 φορές εβδομαδιαίως.

Εξαιρούνται τα τμήματα «Happy gymnastics» και «Baby Gym» τα οποία λειτουργούν μόνο 2 φορές την εβδομάδα.

.

Επιπρόσθετα αντικείμενα-αθλήματα (1 φορά την εβδομάδα)

 • Τραμπολίνο
 • Ακροβατική
 • Hip-hop, Street dance
 • Aerobic Gymnastics
 • Zumba
 • Acrodance
 • Cheerleading
 • Gym Games for Kids