Τμήμα Baby 1.

  • μέχρι 15 αθλούμενοι

  • Γίνεται χρήση μουσικής

Διάρκεια 45

λεπτά