Πληρωμή με κατάθεση μέσω e-banking

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Κατάθεση μέσω e-banking
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να πληρώνετε τις συνδρομές σας μέσω e-banking με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό.
Τράπεζα Eurobank
ΙΒΑΝ GR75 0260 0360 0006 1020 0459 727
Δικαιούχος: Αθλητική Πολιτιστική Ένωση Γιτάνη
Αιτιολογία: Όνομα και Επώνυμο παιδιού
Τραπεζικά έξοδα: Όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.
*Η μηνιαία συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται μέσα στην 1 εβδομάδα του τρέχοντος μήνα.
Η έκπτωση στην συνδρομή του τριμήνου ισχύει μόνο εάν πληρώνεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου (σε περίπτωση πληρωμής μετά τις 15 η χρέωση γίνεται ανά μήνα).
“1ο Τρίμηνο – ΟΚΤ, ΝΟΕ, ΔΕΚ” “2ο Τρίμηνο – ΙΑΝ, ΦΕΒ, ΜΑΡ” “3ο Τρίμηνο ΑΠΡ, ΜΑΙ, ΙΟΥΝ”
Πληρωμή στη γραμματεία
Σε περίπτωση πληρωμών αυτοπροσώπως στη γραμματεία μας η προσέλευση πρέπει να γίνει με ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κρατήσεων του συλλόγου.
Επιλέξτε σκοπό κράτησης “Πληρωμή συνδρομής”
Κάντε την κράτησή σας από εδώ: https://yitanee.com/reservations/